Brunellikull No15

PL*Myboo Berni

Leia Maszkotka*PL

2019-04-05

Brunelli Roselle

SE*Sweet Estelle´s Brunelli Roselle

Kön:  Hona/Female

Färg/Variant: RAG n 03 

Status: Stannar i katteriet

Galleri

Roselle 5 20190530
Roselle 4 20190530
Roselle 6 20190530
Roselle 7 20190530
Roselle 3 20190530
Roselle 1 20190530
Roselle 4  20190512
Roselle 5  20190512
Roselle 0 20190512
Roselle 6 20190512
Roselle 2 20190530
Roselle 3 20190512
Roselle 1 20190512
Roselle 2 20190512
Roselle 2 20190418
Roselle 3 20190418
Roselle 1 20190418
Roselle 4 20190418
Roselle 10 20190701
Roselle 5 20190701
Roselle 6 20190701
Roselle 7 20190701
Roselle 8 20190701
Roselle 9 20190701
Roselle 2 20190701
Roselle 1 20190701
Roselle 4 20190701
Roselle 3 20190701

Brunelli Frassino

SE*Sweet Estelle´s Brunelli Frassino

Kön: Hane/Male

Färg/Variant: RAG a 03

Status: Tingad

Galleri

Frassino 4 20190530
Frassino 5 20190530
Frassino 6 20190530
Frassino 7 20190530
Frassino 2 20190530
Frassino 1 20190530
Frassino 3 20190530
Frassino 7 20190512
Frassino 2 20190512
Frassino 4 20190512
Frassino 3 20190512
Frassino 1 20190512
Frassino 2 20190418
Frassino 1 20190418
Frassino 3 20190418
Frassino 4 20190418
DSC_0580
DSC_0583
DSC_0588
DSC_0560
DSC_0572
DSC_0575

Brunelli Lucchini

SE*Sweet Estelle´s Brunelli Lucchini

Kön: Hane/Male

Färg/Variant: RAG n 03

Status: Tingad

Galleri

Antolini 7 20190530
Antolini 6 20190530
Antolini 3 20190530
Antolini 2 20190530
Antolini 4 20190530
Antolini 5 20190530
Antolini 1 20190530
Lucchini 3 20190418
Lucchini 1 20190418
Lucchini 2 20190418
Lucchini 4 20190418
Lucchini 2 20190512
Lucchini 1 20190512
Lucchini 4 20190512
Lucchini 5 20190512
Lucchini 3 20190512
Lucchini 7 20190512
Lucchini 6 20190512
Lucchini 1 20190701
Lucchini 2 20190701
Lucchini 3 20190701
Lucchini 4 20190701
Lucchini 6 20190701
Lucchini 5 20190701

Brunelli Affi

SE*Sweet Estelle´s Brunelli Affi

Kön: Hane/Male

Färg/Variant: RAG a 03

Status: Till salu

Galleri

Affi 7 20190530
Affi 6 20190530
Affi 4 20190530
Affi 5 20190530
Affi 3 20190530
Affi 2 20190530
Affi 1 20190530
Affi 3 20190418
Affi 2 20190418
Affi 4 20190418
Affi 1 20190418
Affi 7 20190512
Affi 6  20190512
Affi 5  20190512
Affi 4 20190512
Affi 1 20190512
Affi 3 20190512
Affi 2 20190512
Affi 7 20190701
Affi 8 20190701
Affi 9 20190701
DSC_0448
DSC_0449
Affi 2 20190701
Affi 1 20190701
Affi 6 20190701
Affi 5 20190701
Affi 4 20190701
Affi 3 20190701

Brunelli Antolini

SE*Sweet Estelle´s Brunelli Antolini

Kön: Hane/male

Färg/Variant: RAG n 03

Status: Tingad

Galleri

Antolini 1 20190530
Antolini 7 20190530
Antolini 6 20190530
Antolini 3 20190530
Antolini 2 20190530
Antolini 4 20190530
Antolini 5 20190530
Antolini 8 20190512
Antolini 5 20190512
Antolini 7 20190512
Antolini 4 20190512
Antolini 6 20190512
Antolino 1 20190418
Antolino 2 20190418
Antolino 3 20190418
Antolini 2 20190512
Antolini 1 20190512
Antolini 3 20190512
Antolino 4 20190418
Antolini 7 20190701
Antolini 8 20190701
Antolini 9 20190701
Antolini 1 20190701
Antolini 2 20190701
Antolini 3 20190701
Antolini 4 20190701
SE*Sweet Estelle´s

www.sweetestelles.se


Copyright © SE*Sweet Estelle´s